Welkom

COACH staat voor Centre for Overweight Adolescent and Children's Healthcare. Dit centrum richt zich op de gezondheidszorg voor kinderen en jong volwassenen met overgewicht.

Uitleg over de onderzoeken

Intake gesprek

Nadat u bent doorverwezen naar COACH krijgt u een oproep om bij ons op de poli te komen voor een intake gesprek. Tijdens dit gesprek zullen we kennismaken en uitgebreid bespreken welke onderzoeken wij willen doen. Ook zullen we uitleggen wat het programma precies inhoud.

Omdat we veel dingen willen onderzoeken worden alle onderzoeken gepland tijdens een 24 uur durende opname. Als u besluit te willen deelnemen wordt uw kind zo snel mogelijk ingepland voor de opname.

 Het programma van de 1e dag

Het infuus

Nadat u en uw kind op de kamer zijn aangekomen en kennis hebben gemaakt met de verpleegkundigen van de kinderafdeling zal gestart worden met de onderzoeken.

In de ochtend zal er een infuus worden ingebracht. Een infuus is een heel klein plastic buisje dat in een bloedvaatje wordt geschoven. Dit gebeurt meestal op de hand of in de elleboogplooi. Voor het inbrengen van het infuus wordt een kleine naald gebruikt. Er zal eerst een verdovende zalf op de huid worden aangebracht zodat het inbrengen van het infuusnaaldje zo min mogelijk pijn doet. Gedurende de opname wordt een aantal keer bloed worden afgenomen uit het infuus.

De suikertest

Er zal een suikertest worden gedaan. Het is belangrijk dat uw kind niets eet en drinkt tot na de suikertest. De suikertest wordt gedaan om te onderzoeken of er bij uw kind sprake is van (beginnende) suikerziekte. Na de nuchtere bloedafname krijgt uw kind suikerwater te drinken. Op 30, 60, 90 en 120 minuten na het drinken van het suikerwater zal weer een beetje bloed worden afgenomen uit het infuus. Het infuus wordt aan het einde van dit onderzoek verwijderd.

Uw kind mag nu weer eten en drinken.

Vragenlijst en lichamelijk onderzoek

Een uitgebreide vragenlijst en een lichamelijk onderzoek uitgevoerd door de arts maakt eveneens deel uit van het programma.

Bloeddrukmeting

Er zal een opblaasbare band om de arm worden geplaatst om regelmatig de bloeddruk van uw kind te kunnen meten. Als de bloeddruk tijdens de opname regelmatig te hoog is zal er later gedurende 24 uur een bloeddrukmeting worden gedaan. Met deze bloeddrukmeter kan uw kind naar huis en zijn/haar normale dagelijkse bezigheden doen.

Echo van de lever

Om te kijken of er sprake is van leververvetting zullen we een leverecho maken bij uw kind. Dit gebeurt met behulp van een echoapparaat en een beetje gel (net als een echo bij zwangere vrouwen).

De diëtiste

In de loop van de dag zal de diëtiste bij u langskomen om de voedingsgewoonten van uw kind en de rest van het gezin in kaart te brengen.

Psychologisch onderzoek

Door middel van een uitgebreid gesprek en het invullen van vragenlijsten kan de psycholoog zich een beeld vormen over het psychosociale welzijn van uw kind.

Afhankelijk van de aard van de problemen kan hieruit een advies volgen voor verdere individuele begeleiding.

Als uw op maandag of woensdag komt vindt dit gesprek in de ochtend van dag 2 plaats. Komt u op dinsdag of donderdag dan vindt het gesprek in de middag van dag  1 plaats.

Het slaaponderzoek

Het doel van het slaaponderzoek is om ademhalingsproblemen in  slaap vast te stellen, zoals bijvoorbeeld adempauzes. Kinderen met overgewicht hebben vaker ademhalingsproblemen tijdens de slaap. Deze ademhalingsproblemen zijn een risicofactor voor het krijgen van gezondheidsproblemen. Ook wordt gekeken naar de kwaliteit van slaap. Een verminderde kwaliteit van slaap kan overdag vermoeidheid veroorzaken.

Gedurende de nacht kijken we naar het slaappatroon, registreren we de ademhaling en kijken of die regelmatig en ononderbroken is. Verder registreren we het zuurstofgehalte in het bloed en eventuele snurkgeluiden. Zo kan bepaald worden of uw kind goed doorademt en het zuurstofgehalte van het bloed goed blijft

Het onderzoek:

Rond 14.30 uur zullen er 9 stickertjes (elektrodes) worden aangebracht op het hoofd van uw kind. Daarmee meten we ‘s nachts de verschillende slaapstadia. Met twee elastische rekbanden, één om de buik en één om de borst kunnen we de ademhaling meten. Twee plakkers op de benen meten de beenbewegingen. Ook krijgt uw kind twee plakkers op zijn/haar borst om gedurende de nacht een hartfilmpje te maken.

Tevens meten we het zuurstofgehalte in het bloed via een sensor op de vinger. Snurkgeluiden worden geregistreerd via een microfoon die boven het bed hangt.

Via een dun slangetje in de neus wordt het koolzuurgehalte bepaald. Gedurende de hele nacht worden er video-opnamen van uw kind gemaakt die gebruikt worden om de slaap van uw kind in kaart te brengen.

Wanneer alle signalen gecontroleerd zijn wordt uw kind weer van de apparatuur afgekoppeld. Hij/zij kan dan vrij rondlopen tot de meting begint bij het slapen gaan.

Het aanbrengen gebeurt door een medewerker van de longfunctieafdeling.

Uw kind kan op zijn/haar normale tijdstip gaan slapen en blijft de hele nacht verbonden met de apparatuur. De verpleging controleert gedurende de nacht of alles goed gaat. Uw kind kan ‘s nachts in overleg met de verpleging losgekoppeld worden voor toilet gebruik.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het programma van de 2e dag

Afsluiten slaaponderzoek

Nadat uw kind wakker is, worden alle stickers van het hoofd, benen en de borstkas afgehaald.

Dit gebeurt door een medewerker van de longfunctieafdeling.

Beweegmeter en eetdagboek

Ten slotte krijgt uw kind een beweegmeter mee naar huis. Het is de bedoeling dat uw kind deze meter 7 dagen draagt. Hiermee kunnen wij meten hoe actief uw kind is. 

Tijdens de eerste dag heeft een van de medewerkers een account voor u aangemaakt om een online eetdagboek bij te houden. Ook hiervan is het de bedoeling dat u en uw kind gedurende 7 dagen proberen zo nauwkeurig mogelijk in te vullen wat uw kind eet en drinkt.

 Ontslag

In de loop van de voormiddag als alle onderzoeken klaar zijn kunt u met uw kind naar huis.

Een afspraak  voor een bezoek aan de polikliniek krijgt u thuisgestuurd. De gegevens van de onderzoeken en een vervolgplan worden dan met u en uw kind besproken.