Welkom

COACH staat voor Centre for Overweight Adolescent and Children's Healthcare. Het is een centrum dat zich richt op de gezondheidszorg voor kinderen en jong volwassenen met overgewicht.

<lees verder>

COACH

Met het COACH programma van het Maastricht UMC+ wordt daadwerkelijk iets gedaan aan het grote aantal kinderen met overgewicht of zelfs zwaar overgewicht (obesitas) in de zuidelijke regio. COACH, het Centre for Overweight Adolescent and Children’s Healthcare, is een centrum dat zich richt op de gezondheidszorg en langdurige zorg-op-maat begeleiding voor kinderen en jong volwassenen met overgewicht en obesitas. Veelal gaat het om aanpassing van leefgewoonten en pedagogische ondersteuning.

Het doel van het programma is serieus, maar de uitvoering is motiverend, stimulerend, leuk en uitdagend voor de kinderen.

 

In het Maastricht UMC+ krijgen de kinderen de medische zorg en begeleiding die nodig is op weg naar een gezonde leefstijl, dat alles in samenwerking met externe partners uit de regio. In het begeleidingsprogramma wordt gezocht naar actieve werkvormen die bewustwording en gedragsverandering tot stand kunnen brengen. Zo volgen de kinderen buiten de ziekenhuismuren beweeg- en sportprogramma’s en sinds kort kookworkshops. Om het programma compleet te maken wordt binnenkort gestart met een geheel nieuwe methode om gedragsverandering tot stand te brengen door de inzet van improvisatietheater.

Niet alleen de kinderen nemen deel aan het programma, ook ouders, broertjes en zusjes worden erbij betrokken. Immers, overgewicht en obesitas moeten niet alleen behandeld worden bij het betrokken kind zelf, maar ook in de omgeving van het kind. Doordat activiteiten in het COACH-programma afgestemd zijn op de behoefte van de gezinnen, lukt het om die gezinnen langdurig te begeleiden naar een gezonde leefstijl.

Het onderzoeken van de gezondheid

Voordat de begeleiding kan beginnen vindt er eerst een uitgebreid gezondheid onderzoek plaats. Kinderen die voor het COACH programma in aanmerking komen worden hiervoor 24 uur opgenomen in het ziekenhuis. Tijdens deze opname wordt elk kind grondig onderzocht op de aanwezigheid van eventuele oorzaken van het overwicht. Ook wordt er gekeken naar de gevolgen van het overgewicht op de totale gezondheid van het kind, zoals de aanwezigheid van risicofactoren voor hart- en vaatzieken en suikerziekte.

Begeleiding naar een gezonde leefstijl

Als de gezondheid van het kind en de sociale context in kaart is gebracht worden alle bevindingen besproken binnen het multidisciplinaire COACH team en komt er een zorg-op-maatplan. Vastgestelde aandoeningen worden behandeld. Vervolgens neemt het team het kind en de ouders bij de hand op weg naar een gezondere leefstijl. Kinderen en hun ouders bezoeken frequent onze polikliniek. Stap voor stap worden kleine veranderingen aan leefstijl voorgesteld. Het doel is dat het hele gezin mee doet aan deze veranderingen, de ene keer gaat dat sneller dan een andere keer.Daarnaast kunnen kinderen deelnemen aan een tal van activiteiten die buiten de ziekenhuis muren georganiseerd worden. Lees hier meer over het maatschappelijke programma van COACH.

Het veranderen van de leefstijl door langdurige begeleiding heeft ook effect op de leefstijl van de volgende generatie. Zo wordt voorkomen dat het probleem van generatie op generatie wordt overgedragen.

Alles draait om gezonde voeding en genoeg bewegen. Maar deze gedragsverandering is niet altijd makkelijk. Daarom is er voor de kinderen en hun ouders pedagogische en psychologische ondersteuning.

Lees hier meer over het volledige COACH programma

 Bent u benieuwd naar de resultaten van het COACH programma? Lees dan het effect van deelname aan COACH op gewicht en cardiovasculair risicoprofiel in het artikel dat recent gepubliceerd is in The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

"Children with morbid obesity benefit equally as children with overweight and obesity from an ongoing care program"

 COACH Logo